Kategorier
Bygg

Hjälp med projektledning i Göteborg vid bygg och renovering

Har ni fått uppdraget att bygga en stor fastighet i Göteborg ? En bra projektledning gör att ni slipper förseningar och att bygget blir färdigt i god tid.

Det är mycket som måste fungera och samordnas vid byggandet eller renoveringen av en större fastighet. Alla entreprenörer måste kontrolleras och granskas men det gäller också att ha full kontroll på ekonomi, byggregler, kvalitet, miljöregler, arbetsmiljön och byggandet. Alla entreprenörer och byggarbetare måste också kallas in vid rätt tidpunkt men även hinna göra sitt arbete inom utsatt tid.

Brister någon kedja är det lätt hänt att byggprojektet drabbas av förseningar, vilka kan bli väldigt kostsamma och göra att man inte kan hålla budgeten. Inte sällan leder det till att man inte blir aktuell för fler byggprojekt och den ekonomiska förlusten växer. Att ta hjälp av en kunnig och erfaren projektledare med stor erfarenhet av byggledning är därför väl investerade pengar.

Bra projektledning gör att bygget blir klart snabbare

Med en bra byggledare som överblickar allt blir ditt bygge färdigt i tid och håller budgeten. Det finns vissa fördelar med att ta hjälp av en projektledare redan på idéstadiet eftersom man då även kan få hjälp med bygglovsansökan, upphandling av underleverantörer. En projektledare med stor erfarenhet inom bygg brukar kunna snabba på hela tillståndsprocessen och man kommer igång snabbare.

Det är viktigt att man väljer en erfaren projektledare med rätt kompetens. Helst ska personen ha några större liknande byggprojekt i portfolion. Man ska alltid träffa flera olika projektledare innan man bestämmer sig för vem man ska anlita. Personkemin är nämligen också viktig och kommunikationen måste fungera väl.

Så mycket kostar projektledning i Göteborg

Det lönar sig alltid att ta hjälp med projektledning eftersom arbetet flyter på bättre och man slipper förseningar. Det finns flera företag som erbjuder konsulttjänster inom projektledning i Göteborg men det kan skilja något hur företagen arbetar och hur mycket de tar betalt. Därför ska man alltid höra sig för med några stycken innan man bestämmer sig för vem man ska anlita.

Det kan vara svårt att få en exakt summa över hur mycket det kostar då de flesta tar betalt per arbetad timme. Men en seriös aktör brukar kunna göra en ungefärlig uppskattning över kostnaderna för de olika tjänsterna som normalt ingår i projektledning av en byggnation.