Kategorier
Besiktning

Entreprenadbesiktning i Stockholm

Det är på alla sätt viktigt att byggprojekt följer lagar och regler. Därför sker det en entreprenadbesiktning på alla byggprojekt som utförs i Stockholm.

För att vara helt säker på att ett byggprojekt utförs enligt byggnormer och föreskrifter sker det en entreprenadbesiktning. Det är en besiktning som utförs av yrkespersoner som har en utbildning inom området. Men som även ofta har en bakgrund inom något område av byggbranschen. Kanske som snickare, arbetsledare eller något annat liknande.

Genom att utföra en entreprenadbesiktning kan alla parter i ett byggprojekt känna sig lugna och trygga med att allt som sker håller rätt standard och följer riktlinjer. Och det kan ibland vara en god försäkring eftersom det ofta kan vara många olika företag och yrkesgrupper involverade i ett projekt, där kanske inte alla håller samma höga standard.

I och med att en entreprenadbesiktning utförs blir det ett kvitto för byggherren, men även för kommunen och den entreprenör som kanske är anlitad för att utföra entreprenaden. Men det är ändå inte någon åtgärd som ska ses som en löpande kontrollfunktion utan endast som en fristående inspektion.

Boka en entreprenadbesiktning

Det är viktigt att utföra en entreprenadbesiktning i Stockholm som en helt fristående åtgärd där den som utför inspektionen är en extern part som är helt oberoende i sammanhanget. Allt för att det inte ska finnas några band som kan göra att inspektionen inte blir fullt korrekt. Därför kan också alla parter känna sig helt trygga med att allt sker på rätt sätt.

Men vad är det då som man gör under en entreprenadbesiktning? Det är en kontroll som innefattar en hel del olika områden inom material och konstruktion. Men även sådant som arbetsmiljö och säkerheten för alla som är på plats eller som rör sig runt arbetsområdet.

Skillnaden mellan en entreprenadbesiktning och en slutbesiktning är att fel och brister ska upptäckas i tid och kunna korrigeras innan projektet är färdigt. Det är något som kan bespara projektet mycket tid som annars hade kunnat innebära fördröjningar med följande kostnader. Och det kan även vara fel som annars hade kunnat byggas in och innebära tidskrävande korrigeringar.

Kategorier
Besiktning

Besiktningsman Göteborg – en tryggare bostadsaffär

Få har undgått att se hur priserna för bostäder har ökat under de senare åren. I större städer som Göteborg och Stockholm har man kunnat göra rena bostadskarriärer och blivit förmögen bara på att bo – och sälja i rätt läge. De höga priserna innebär också att en redan stor investering också blir än mer påtaglig. 

Planerar du att köpa hus i Göteborg så kommer det, nästan utan tvekan, att handla om ditt livs största affär. Viktigt är därför att du säkerställer att det också blir ditt livs bästa affär. Med hjälp av en besiktningsman i Göteborg så kan du undvika att hamna i en situation där du flyttar in i huset – bara för att upptäcka en massa fel och brister. Du kan, genom att anlita en besiktningsman i Göteborg, undvika att hamna i en mardröm. 

Dolda fel – svårlösta tvister 

Det talande i dessa sammanhang är att köpare ofta har en naiv syn på en bostadsaffär. Dels så litar man blint på säljarens ord och dels så tror man också att eventuella fel och brister som upptäcks per automatik kan räknas som dolda fel – och där säljaren kommer att ha ansvar för att åtgärda dessa. 

Stämmer gör att dolda fel finns och att dessa kan innebära att säljaren kan tvingas kompensera en köpare ekonomiskt i efterhand. Stämmer gör emellertid också att det kan handla om allt annat än dolda fel och att du som köpare har ett stort ansvar i att fullfölja din undersökningsplikt. Om ett fel kan upptäckas vid en okulär besiktning eller kan, baseras på exempelvis husets ålder, vara något att räkna med så kommer det heller inte att kunna klassas som ett dolt fel. 

En besiktningsman ger trygghet 

Det är just där en besiktningsman i Göteborg kommer att fungera som en trygghet och som en garanti för dig som köpare. Besiktningsmannen kontrollerar huset okulärt – med ögonen – och sammanställer ett protokoll där eventuella brister, och förslag på åtgärder, finns nedskrivna. 

Detta gör att både du som köpare och säljaren av huset får en bättre bild av skick och status på objektet. Genom detta kan du också exempelvis förhandla om priset – eller räddas från en väldigt dålig affär. En besiktningsman i Göteborg är, helt enkelt, ett måste att anlita.