Kategorier
Solceller

Vanliga frågor om solpaneler

Många är nyfikna på solceller och solcellspaneler. Vi har samlat några av de allra vanligaste frågorna rörande solceller och solpaneler.

Är det lönsamt att sätta upp solpaneler?

Ja, det är det. Men det kan vara olika mycket lönsamt. Hur lönsamt det är beror på hur mycket takyta du kan upplåta åt solceller, vilken lutning du har på panelerna och vilket läge panelerna ligger åt. Kom ihåg att du får en viss skattereduktion på material och arbetskostnad från och med den 1 januari 2021.

Solcellspanelerna kommer i ett inledande skede att vara en utgift men med tiden kommer de att betala tillbaka sig själva. Är du villaägare är chansen stor att dina solcellspaneler producerar så pass mycket el under sommarhalvåret att du faktiskt kan sälja till en elleverantör. Det gör det möjligt för dig att tänka några av de utgifter du har för el under vinterhalvåret.

Har solceller någon negativ miljöpåverkan?

När solceller tillverkas och transporteras så medför det att avfall skapas och växthusgaser släpps ut. Dock är det så att de tjänar igen sin miljöpåverkan under de första sju åren så efter det kan de ses som helt klimatneutrala.

Hur gör jag om jag vill installera solceller?

Ett sätt att gå tillväga om man vill installera solceller är att söka på staden man bor i och vad man vill göra, exempelvis “installera solpaneler i Stockholm” så kommer man få ett antal förslag på företag som utför den typen av tjänster.

Be några företag om referenser och offerter. Var noga när du väljer vilken firma som skall utföra arbetet. Ett seriöst företag kan komma med bra förslag som gör det än mer lönsamt för dig att sätta upp solcellspaneler och dessutom hjälpa dig med placering och materialval.

Hur länge håller solcellspaneler?

Kvalitativa solpaneler kan hålla i 25-30 år därför är det viktigt att taket som panelerna skall sitta på är relativt fräscht och helt så att du inte måste ta ner solpanelerna på grund av att taket går sönder.