Kategorier
Utbildning

Heta arbeten-kurs ger viktig kompetens

Att arbeta med värme eller med arbetsuppgifter som medför gnistbildning är alltid riskfyllt. Kunskaper minskar risker och därför behövs heta arbeten-kurs.

Vad är Heta Arbeten? Den vanligaste definitionen är “arbeten som genererar värme och/eller gnistor”, rimligt nog. Vad man är ute efter är förstås att minska risken för att människor blir skadade i samband med sådana arbeten. I andra hand vill man undvika skador på material och byggnader. I förlängningen kan också fler personer skadas om en brand startar och sprids.

Klassiska exempel på arbetsmoment som alltid klassificeras som Heta Arbeten är svetsning och skärning. Ofta använder man gasol till den typ av verktyg och maskiner som används och då är riskerna förstås välkända. Värmealstring, gnistbildning och brännbart material är en farlig kombination som måste hanteras säkert. Arbete med vinkelslipar och kapmaskiner är andra exempel på riskmoment.

Utbildning med Heta arbeten-kurs ger viktiga kunskaper

När man ska utföra arbeten på tillfälliga arbetsplatser ska man alltid göra en riskbedömning utifrån de förhållanden som råder där. Man kommer heller aldrig ifrån hur viktigt det är med kunnig och informerad personal. När personen som ska utföra arbetsuppgifterna har rätt kompetens minskar genast risken för olyckor. Ta därför och anmäl dig till heta arbeten-kurs.

En utbildning kommer att resultera i det certifikat som krävs för att man ska ha tillstånd att arbeta med Heta Arbeten. Med kunskaper kommer säkerheten automatiskt att öka och man slipper skador på människor och egendom. Online eller på plats bestämmer man själv. Säkerheten måste alltid komma först.