Kategorier
Besiktning

Entreprenadbesiktning i Stockholm

Det är på alla sätt viktigt att byggprojekt följer lagar och regler. Därför sker det en entreprenadbesiktning på alla byggprojekt som utförs i Stockholm.

För att vara helt säker på att ett byggprojekt utförs enligt byggnormer och föreskrifter sker det en entreprenadbesiktning. Det är en besiktning som utförs av yrkespersoner som har en utbildning inom området. Men som även ofta har en bakgrund inom något område av byggbranschen. Kanske som snickare, arbetsledare eller något annat liknande.

Genom att utföra en entreprenadbesiktning kan alla parter i ett byggprojekt känna sig lugna och trygga med att allt som sker håller rätt standard och följer riktlinjer. Och det kan ibland vara en god försäkring eftersom det ofta kan vara många olika företag och yrkesgrupper involverade i ett projekt, där kanske inte alla håller samma höga standard.

I och med att en entreprenadbesiktning utförs blir det ett kvitto för byggherren, men även för kommunen och den entreprenör som kanske är anlitad för att utföra entreprenaden. Men det är ändå inte någon åtgärd som ska ses som en löpande kontrollfunktion utan endast som en fristående inspektion.

Boka en entreprenadbesiktning

Det är viktigt att utföra en entreprenadbesiktning i Stockholm som en helt fristående åtgärd där den som utför inspektionen är en extern part som är helt oberoende i sammanhanget. Allt för att det inte ska finnas några band som kan göra att inspektionen inte blir fullt korrekt. Därför kan också alla parter känna sig helt trygga med att allt sker på rätt sätt.

Men vad är det då som man gör under en entreprenadbesiktning? Det är en kontroll som innefattar en hel del olika områden inom material och konstruktion. Men även sådant som arbetsmiljö och säkerheten för alla som är på plats eller som rör sig runt arbetsområdet.

Skillnaden mellan en entreprenadbesiktning och en slutbesiktning är att fel och brister ska upptäckas i tid och kunna korrigeras innan projektet är färdigt. Det är något som kan bespara projektet mycket tid som annars hade kunnat innebära fördröjningar med följande kostnader. Och det kan även vara fel som annars hade kunnat byggas in och innebära tidskrävande korrigeringar.