Kategorier
Tak

Taksäkerhet en hjärtefråga för alla takarbetare i Stockholm

Självklart ska den som arbetar på hög höjd i Stockholm kunna göra det under goda och säkra förhållanden. Taksäkerhet är en viktig arbetsmiljöfråga i staden.

Det händer en hel del uppe på taken i Stockholm. Högt ovanför huvudena på gångtrafikanter och bilister utförs en lång rad arbeten på hög höjd, året om och i skiftande väderlek. Varje årstid ställer sina särskilda krav på skötsel av Stockholms fastigheters tak, och vädret kan även påverka säkerheten för de som arbetar uppe på taken.

Under vintern sätter snö stort tryck på taken och isbildning kan leda till vattenskador. Detta problem avhjälps genom snöröjning. Takskottning är ett av de mest frekvent utförda arbetena på tak i Stockholm vintertid. Under vintern är det mycket halt uppe på taken, vilket kan innebära risker för snöröjarna.

Alla arbeten på hög höjd ställer krav på taksäkerhet i Stockholm

Under våren kan läckor uppstå när is och snö smälter uppe på taken. Det är viktigt att någon ser över taket och rensar rännor och stuprör. Under sommaren kan stark sol och hetta torka ut och skada vissa takmaterial. Här rekommenderas ofta regelbunden inspektion och underhåll. Under hösten utsätts takrännorna för stora mängder löv som skapar blockeringar. Höststormar kan också göra sitt till.

För att säkerställa att de arbetare som ska utföra alla dessa takarbeten inte kommer till skada vid olyckor eller andra situationer, är det viktigt att anlita en aktör som erbjuder kompetent taksäkerhet i Stockholm. Flera företag i staden är specialiserade på att säkra arbetsmiljön på stadens tak, till glädje för såväl arbetare som fastighetsägare.