Kategorier
Tak

Takläggare i Danderyd inspekterar tak

Ett hustak som fungerar väl ska hålla ute vattnet från regn och smält snö men inte släppa ut dyr energi. Låt en takläggare i Danderyd inspektera ditt tak.

Vi blir allt mer medvetna om de utsläpp av växthusgaser som vår atmosfär börjar få nog av. “Men vad har det med mitt hustak att göra?”, tänker du kanske. Du har redan investerat i ett nytt uppvärmningssystem med bergvärme och värmepump. Och du funderar på att installera solceller på ditt hustak.

Du tänker rätt men kanske lite i fel ordning. Den energi som du tillför huset ska ju inte lämna huset i onödan. Hur ser det ut på taket? Kraftig vind och skyfall kan ha skadat ditt tak med tegelpannor. Det kan finnas risk för att vattnet tränger in och dessutom kan isoleringen på taket ha skadats.

Att klättra på tak är inte att rekommendera för den ovane. Du kontaktar därför en firma som har certifierade och välutbildade takläggare i Danderyd. En takläggare inspekterar taket och kommer med besked. “Det finns flera takpannor som är spruckna och dessutom är plåtarna kring skorstenen och på vindskivorna rostangripna”, säger han.

Takläggare i Danderyd reparerar tak

Din stora villa byggdes vid förra sekelskiftet. Din familj har bott i huset de senaste fem åren. Du vet inte om de tidigare ägarna gjort några genomgripande åtgärder vad gäller taket. Kostnaderna för uppvärmning tyder dock på att isoleringen av taket är bristfälligt utförd. Takläggaren kan bekräfta att så är fallet.

Från firman med takläggare i Danderyd för du ett förslag om att reparera taket helt och hållet. Taket bör isoleras och ny takpapp måste läggas. Befintliga plåtdetaljer behöver ersättas med nya och även hängrännor och stuprör bör bytas ut. Men vilken typ av takbeklädnad ska väljas?

Det går naturligtvis att behålla villans ursprungliga utseende genom att lägga ett nytt tak med röda tegelpannor. Ett annat alternativ är att lägga betongpannor som går att få i olika färger. Färgade betongpannor är ett lockande val men för säkerhets skull kontaktar ni den lokala stadsarkitekten för att kontrollera att ni inte bryter mot några bestämmelser eller behöver nytt byggnadstillstånd.