Kategorier
Bygg

Relining i Stockholm – fodra befintliga rör

Istället för att utföra omfattande stambyten är det möjligt att förstärka avloppsledningar på insidan. Kontakta en firma som utför relining i Stockholm.

Det anses vara en god regel att inte utöva mer våld än nöden kräver. För en fastighet kan det upplevas som våldsamt att behöva utföra stambyten. Ingen blir glad åt detta. Fastighetsägaren drabbas av höga kostnader och de boende får genomgå olägenheter. De kanske till och med får lämna lägenheterna under reparationstiden.

Det är naturligtvis ofrånkomligt att avloppsledningar i fastigheter blir skadade. Matavfall med fett kan ha spolats ut via diskhoar. Från tvättställ och golvbrunnar i en dusch kan hud- och håravfall tillsammans med feta tvålar bilda svårlösliga proppar. Och inte minst kan otrevliga odörer komma upp via avloppen.

Relining i Stockholm efter besiktning av rör

Du äger ett antal fastigheter med hyreslägenheter och vill undvika att i framtiden behöva göra stambyten. Tekniken att förbättra rörledningar genom relining känner du till. Du vet också att tekniken är väl beprövad sedan början av 1990-talet. För att förebygga framtida problem tar du kontakt med en firma som utför relining i Stockholm.

Första åtgärden är att låta fotografera avloppen med hjälp av en specialkamera. På det sättet lokaliseras eventuella problem. Om det finns skador på några rör, kan de bytas ut. Därefter är det klokt att spola rören med högtryck. Och i ett slutsteg monteras en stark plastslang på insidan av de befintliga rören. Slangen härdas mot rören med olika metoder och efter processen blir rören som nya.