Kategorier
Bygg

Brunnsborrning Stockholm – egen vattenförsörjning

Finns det någonting som du absolut inte skulle kunna klara dig utan? Vi skulle här direkt säga att det handlar om vatten. Vatten är livsviktigt, men det finns ändå lägen då man kan hamna utanför. Många villaägare och ägare av exempelvis sommarstugor i Stockholm blir ganska snabbt varse om att deras fastigheter ligger utanför det kommunala vattennätet och att man – som en följd av detta – också måste agera genom att anlita ett företag inom brunnsborrning i Stockholm.

Brunnsborrning i Stockholm i syfte att tillgodose exempelvis en villaägare har blivit allt vanligare. Staden växer år alla håll och vattennätet är begränsat. Detta gör att en brunnsborrning i Stockholm är en nödvändighet för många som bygger nytt – eller som köper exempelvis en sommarstuga som man vill kunna använda mer frekvent.

Tips för att hitta rätt företag för brunnsborrning i Stockholm

Förr så grävde man ofta egna brunnar, med den tekniken används mer sällan idag. Detta som en följd av att man dels ser att grundvattennivån sjunkit – och att man i och med detta måste gräva väldigt djupt – och dels som en följd av att vattnet i grävda brunnar ofta blir förorenat. Därför är brunnsborrning i Stockholm ett både bättre och – på sikt – ett säkrare alternativ.

Men, det handlar också om att hitta rätt företag. Vi tänkte här gå igenom några snabba tips om hur du ska tänka om du står inför att borra efter en brunn för ditt dricksvatten i Stockholm:

  • Undersökning/Offert. Ett seriöst företag ger dig en offert baserad på en noggrann undersökning av tomten och de förutsättningar du har. Viktigt är att exempelvis en brunnsborrning i Stockholm blir tillräckligt djup, att den inte placeras nära ett avlopp och att den ligger i ett läge där vattnet flyter uppströms.
  • Referenser och certifiering. Kolla alltid att företaget har rätt certifiering för brunnsborrning i Stockholm och var noga med att kolla upp referenser. Du kan med fördel även kontakta exempelvis ARN, Kronofogden och Skatteverket innan du bestämmer dig. Finns anmärkningar så är det definitivt ett stort minus.
  • Garanti på jobbet. Du bör få garanti på det utförda jobbet. En brunnsborrning i Stockholm sker inte för stunden – den ska ge dig tillgång till vatten i många, många år.